į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Valdymas

LRDPS vadovaujantieji organai:

 

Suvažiavimas, organizuojamas kas 5 metai ir jame renkamas LRDPS pirmininkas bei Įgaliotinių taryba;

 

Konferencija – šaukiama kartą metuose, kurios metu atsiskaitoma už veiklą;

 

Įgaliotinių taryba - kolegialus valdymo organas, koordinuojantis LRDPS veiklą ir priimantis sprendimus tarp suvažiavimų.


ĮGALIOTINIŲ TARYBOS NARIAI

 


REGINA Dvaržeckytė         - LRDPS pirmininkė;


VIKTORAS Marčiulionis     - Vilniaus regionas (telekomunikacijos);

        DARIUS Bujanauskas - pavaduotojas


EUGENIJA Sakalauskienė - Vilniaus regionas (paštas);

        DANGUOLĖ Prišmontienė - pavaduotoja


PALMIRA Valentienė          - Kauno regionas (telekomunikacijos);

        DARIUS Kupčiūnas - pavaduotoja


DANUTĖ Dzenkauskienė   - Kauno regionas (paštas);

        JŪRATĖ Česienė - pavaduotoja


PRANAS Viršilas                - Klaipėdos regionas (telekomunikacijos);

        KĘSTUTIS Venslovaitis - pavaduotojas


PETRONĖLĖ Markevič      - Klaipėdos regionas (paštas);

        DAIVA Lankutienė - pavaduotoja


GINTAUTAS Indilas            - Šiaulių regionas (telekomunikacijos);

        GERDAS Vaičiurgis - pavaduotojas


JOLITA Jankevičienė          - Šiaulių regionas (paštas);

        LINA Kremenskienė - pavaduotoja


JUOZAS Kviklys                 - Panevėžio regionas (telekomunikacijos);            

                         ALEKSANDR Zemlianicyn - pavaduotojas


DANGUOLĖ Rimariovienė - Panevėžio regionas (paštas);

        IRENA Kaušylienė - pavaduotoja


JŪRATĖ Janulevičienė       - Telecentras

        AIRIDAS Cibulskas - pavaduotojas


EDVINAS Launikonis          - UAB Eltel Networks


TOMAS Saliamonas            - ex "Omnitel"

        DOVILĖ Petkevičienė - pavaduotoja


VIRGINIJA Špokienė          - UAB VAATC                                                            

DARIUS Palšys - pavaduotojas


DALIJA Rasiukevičienė      - Moterų sektoriaus pirmininkė


RUSLANAS Lukjanovas     - Jaunimo sektoriaus pirmininkas