į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Valdymas

LRDPS vadovaujantieji organai:

 

Suvažiavimas, organizuojamas kas 5 metai ir jame renkamas LRDPS pirmininkas bei Įgaliotinių taryba;

 

Konferencija – šaukiama kartą metuose, kurios metu atsiskaitoma už veiklą;

 

Įgaliotinių taryba - kolegialus valdymo organas, koordinuojantis LRDPS veiklą ir priimantis sprendimus tarp suvažiavimų.


ĮGALIOTINIŲ TARYBOS NARIAI

 


REGINA Dvaržeckytė         - LRDPS pirmininkė;


DOVILĖ Petkevičienė         - Vilniaus regionas (telekomunikacijos);

        DARIUS Bujanauskas - pavaduotojas


DANGUOLĖ Prišmontienė  - Vilniaus regionas (paštas);

        VILMA Baltrukevičienė- pavaduotoja


PALMIRA Valentienė          - Kauno regionas (telekomunikacijos);

        DARIUS Kupčiūnas - pavaduotoja


DANUTĖ Dzenkauskienė   - Kauno regionas (paštas);

        LINA Žebrauskienė- pavaduotoja


 KĘSTUTIS Venslovaitis    - Klaipėdos regionas (telekomunikacijos);

       


 

GINTAUTAS Indilas            - Šiaulių regionas (telekomunikacijos);

        


JOLITA Jankevičienė          - Šiaulių regionas (paštas);

        INA Vainorienė - pavaduotoja


JUOZAS Kviklys                 - Panevėžio regionas (telekomunikacijos);            

                         RIMANTAS Garla - pavaduotojas


DANGUOLĖ Rimariovienė - Panevėžio regionas (paštas);

      


AIRIDAS Cibulskas              - Telecentras

        BIRUTĖ Steponėnaitė - pavaduotojas


EDVINAS Launikonis          - UAB Eltel Networks


DALIJA Rasiukevičienė      - Moterų sektoriaus pirmininkė


RUSLANAS Lukjanovas     - Jaunimo sektoriaus pirmininkas