į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

LIETUVOS RYŠIŲ DABUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA  (LRDPS)

 

LRDPS - tai savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profesinių sąjungų politiką.

 

Savo veikloje vadovaujamės Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, Tarptautine laisvųjų profsąjungų konfederacijos konstitucija, Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijomis, kitais teisės aktais bei savo ĮSTATAIS.

 

LRDPS yra Lietuvos profesinių sąjungų Konfederacijos, Pasaulio Profsąjungų tinklo (UNI) narė.

 

Šiuo metu LRDPS vienija apie vieną tūkstantį profesinių sąjungų narių.