į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
LRDPS Įgaliotinių tarybos posėdyje - diskusijos apie Darbo kodeksą

Išplėstiniame LRDPS Įgaliotinių tarybos posėdyje dalyvavo 13 narių iš šešiolikos ir 8 iš dvylikos jų pavaduotojų bei svečio teisėmis dvi narės ir LRDPS finansininkė.

 

Nepriklausomai kada ir kokį, tačiau naują Darbo kodeksą (DK) turėsime todėl LRDPS konsultuojantis advokatas Dr, Nerijus Kasiliauskas pristatė rugsėjo mėnesį Seimo patvirtintame DK esančias naujas nuostatas, kurios kuria nežymią naudą: darbdavių pareigos, lygių galimybių politika ir pan., ir gali sukurti daug nesaugumo dirbantiesiems: dėl darbo  laiko dirbants vidutiniškai 48 val. per savaitę, interesų konflikto sprendimų neišbaigtumo, terminuotų darbo sutarčių taikymo nuolatinio pobūdžio darbams, interesų pusiausvyros (kai darbuotojas sutinka pabloginti darbo sąlygas už vienokią ar kitokią naudą) ir pan.

Na, o daugiausia diskusijų sulaukė Darbo kodekse numatyti darbuotojų atstovavimo pokyčiai, t.y. Darbo tarybos steigiamos darbdavio iniciatyva ir atstovaujančios dirbančiuosius bei atimančios iš pačių dirbančiųjų įkurtų profesinių sąjungų informavimo ir konsultavimo teises.

Apibendrinant savo pranešimą Dr. Nerijus Kasiliauskas pabrėžė, kad apie liberalius darbo santykius negalime kalbėti, jeigu jie reguliuojami valstybinio įstatymo (darbo kodekso), o ne kolektyvinių susitarimų tarp darbdavių ir darbuotojų organizacijų.

 

Posėdžio pabaigoje dalyviai aptarė stipriąsias ir silpnąsias savo organizacijų savybes bei diskutavo apie galimybes bei grėsmes su kuriomis susiduria profsąjunginėje veikloje.

 

Palinkėję sėkmingai užbaigti metus ir pasitikti naujuosius Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos lyderių būrys išsisklaidė po visą Lietuvą.

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimui

 

ĮGALIOTINIŲ TARYBOS POSĖDŽIO

REZOLIUCIJA

DĖL NAUJOJO DARBO KODEKSO ĮSIGALIOJIMO ATIDĖJIMO

2016 m. gruodžio 2 d.

Vilnius

 

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos Įgaliotinių taryba PALAIKO Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimą.

Tai sudarys galimybę dar kartą socialiniams partneriams derybose susitarti dėl abiems pusėms aktualių nuostatų, o tai užtikrintų darbuotojų ir darbdavių interesų subalansavimą.  Darbo kodekse priimtame 2016 m. pavasario bei rudens sesijų metu netgi nėra kai kurių nuostatų sutartų darbuotojų ir darbdavių atstovų derybų procese, kas visiškai nepriimtina demokratinėje visuomenėje.

Mums svarbu, kad darbuotojų interesai būtų tinkamai atstovaujami, ko neužtikrina naujasis Darbo kodeksas sudarydamas prielaidas sumažinti darbuotojų atstotavimo efektyvumą pažeidžiant profesinių sąjungų teises atimant iš jų informavimo ir konsultavimo funkciją ir perduodant Darbo tarybai atsiradusiai darbdavio iniciatyva.

Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjunga laikosi pozicijos, kad Darbo kodekso įsigaliojimą būtina nukelti mažiausiai pusmečiui ir pažymi, kad, prieš įsigaliojant tokios svarbos įstatymui, būtų racionalu nustatyti pereinamąjį laikotarpį.

 

Pirmininkė                                                                                          Regina Dvaržeckytė