į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
LRDPS Įgaliotinių tarybos posėdis

Kaune vyko Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos (LRDPS) išplėstinis Įgaliotinių tarybos posėdi, kuriame dalyvavo atstovai iš AB Lietuvos pašto, Telia Lietuva ir Lietuvos radijo ir televizijos centro įmonių profesinių sąjungų.

 

Daug diskusijų sukėlė Eglės Makselytės, VšĮ "Personalų praktikų paslaugos" atstovės pranešimas tema "Darbuotojų sauga ir sveikata-praktiniai patarimai ir darbuotojų į(si)traukimas"

 

Posėdyje pasidžiaugėme pasibaigusiomis derybomis dėl Kolektyvinių sutarčių AB Lietuvos pašte ir įmonėje Telia Lietuva. Aptarėme Kolektyvinių sutarčių suderėtus geruosius punktus, pakalbėjome kaip dar galėtume daugiau išsiderėti.

 

Visi kartu pasidžiaugėme, kad 2020 m. mūsų organizacija švenčia 100 gimtadienį, nes įkūrimo data laikoma 1920 m. gegužės 29 d. Ta proga prisiminėme svarbiausius šio laikotarpio įvykius:

 

- 1920 m. gegužės 29 d. Kaune įvyko pašto, telegrafo, telefono tarnautojų profesinei sąjungai organizuoti susirinkimas.

        -2500 Lietuvos paštininkų, telegrafo ir telefono tarnautojų
        -1200 priklausė profesinėms sąjungoms (kitais duomenimis 1500)


- 1926 m. lapkričio 14-15 d. įvyko pirmasis ryšininkų suvažiavimas


- 1927 m. spalio 15 d. profsąjungų veikla uždrausta


- 1940 m. liepos 8 d. Kauno centrinėje pašto salėje atkurta pašto, telefono, telegrafo tarnautojų profsąjunga
         - Valdybos pirmininkas – V.Špederis


- 1941 m. gegužės 9 d. pirmasis suvažiavimas profesinės sąjungos pavadintos – ryšių darbuotojų profsąjunga
         - Valdybos pirmininkas – J.Špokas

 

- 1944-45 m. ryšininkai priklausė Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungai


- 1947 m. sausį ryšių darbuotojų profsąjungos respublikinė konferencija
         - Tapo atskira atskira organizacija ir veikė 10 m.
         - Pirmininkais buvo K.Juzumas, J.Matiukas, A.Vitas ir J.Valatka

 

- 1957 m. rugsėjo 25 d. ryšių darbuotojų ir autmobilių transporto ir plentų darbininkų jungtinė konferencija, kurioje abi profsąjungos susijungė

 

- 1968 m. sausio 31 d. ryšių darbuotojų profesinė sąjunga atsijungė nuo automobilių transporto ir plentų darbininkų profsąjungos.
          - Pirmininku išrinktas I.Ivanovas
          - 1968 m. gruodžio mėnesį pirmininke išrinkta Janina Baščiulienė

 

- 1977 m. ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke tapo Alma Smilgienė

 

- 1990 m. vasario 9 d. įvyko Lietuvos ryšių darbuotojų profsąjungos suvažiavimas
         - Atsiribota nuo priklausomybės Sovietų Sąjungos profsąjungoms, partinės įtakos
        - Atsisakė nebūdingų profsąjungoms funkcijų

 

- 1995 m. gruodžio 14 d. Trečiąjame suvažiavime svarstytas ir įstojimas į Tarptautinę pašto, telegrafo, telefono Internacionalą (pasaulinį ryšių profsąjungų Centrą)