į pradžią turinys susisiekite  
Konsultacijos
IŠMOKOS atleidžiamam iš darbo darbuotojui

Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio (VDU) išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo VDU dydžio išeitinė išmoka.

 

Ilgalaikio darbo išmoka

 

Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi asmuo, kurio darbo santykiai pagal nutraukiamą darbo sutartį su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu penkerius metus ir kuris yra atleistas iš darbo LR darbo kodekso 57 str. nurodytu pagrindu.

 

Ilgalaikio darbo išmokos darbuotojams, kurie ne vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo kreipėsi į „Sodrą“, skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo atleidimo dienos ir kai tarp jo ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis. Ilgalaikio darbo išmokos yra mokamos už praėjusį mėnesį ne rečiau kaip kartą per mėnesį tol, kol išmokama visa darbuotojui paskirta šios išmokos suma.

 

Ilgalaikio darbo išmokų dydžiai:

dirbusiam nuo 5 iki 10 metų – jo vieno mėnesio VDU išmoka,
išdirbusiam nuo 10 iki 20 metų – jo dviejų mėnesių VDU dydžio išmoka,
išdirbusiam daugiau nei 20 metų – jo trijų mėnesių VDU išmoka.

 

Darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas remiantis Sodros duomenimis pagal tam darbuotojui priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, vidurkį. Šis vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinių 12 mėnesių darbuotojo gautas su darbo santykiais susijusias pajamas.

 

Asmuo prašymą skirti ilgalaikio darbo išmoką Sodros teritoriniam skyriui gali pateikti - atėjęs į Sodros skyrių, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.

 

Daugiau informacijos dėl ilgalaikio darbo išmokos