į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Valdymas

LRDPS vadovaujantieji organai:

 

Suvažiavimas, organizuojamas kas 5 metai ir jame renkamas LRDPS pirmininkas bei Įgaliotinių taryba;

 

Konferencija – šaukiama kartą metuose, kurios metu atsiskaitoma už veiklą;

 

Įgaliotinių taryba - kolegialus valdymo organas, koordinuojantis LRDPS veiklą ir priimantis sprendimus tarp suvažiavimų.


ĮGALIOTINIŲ TARYBOS NARIAI

 


REGINA Dvaržeckytė       - LRDPS pirmininkė;


VIKTORAS Marčiulionis   - Vilniaus regionas (telekomunikacijos);

        KAROLIS Kalvaitis - pavaduotojas


LAIMA Blusiuvienė          - Vilniaus regionas (paštas);

        EUGENIJA Sakalauskienė - pavaduotoja


PALMIRA Valentienė       - Kauno regionas (telekomunikacijos);

        DARIUS Kupčiūnas - pavaduotoja


DANUTĖ Dzenkauskienė - Kauno regionas (paštas);

        JŪRATĖ Kiaunienė - pavaduotoja


PRANAS Viršilas            - Klaipėdos regionas (telekomunikacijos);

        KĘSTUTIS Venslovaitis - pavaduotojas


PETRONĖLĖ Markevič    - Klaipėdos regionas (paštas);

        DAIVA Lankutienė - pavaduotoja


GINTAUTAS Indilas         - Šiaulių regionas (telekomunikacijos);

        GERDAS Vaičiurgis - pavaduotojas


JOLITA Jankevičienė       - Šiaulių regionas (paštas);

        DAIVA Laurinavičienė - pavaduotoja


JUOZAS Kviklys              - Panevėžio regionas (telekomunikacijos);

        ALEKSANDR Zemlianicyn - pavaduotojas


DANGUOLĖ Rimariovienė - Panevėžio regionas (paštas);

        IRENA Kaušylienė - pavaduotoja


JŪRATĖ Janulevičienė

        IVAN Urbanovič - pavaduotojas


EDVINAS Launikonis      


VIDMANTAS Norvaišas

        DOVILĖ Petkevičienė - pavaduotoja


DALIJA Rasiukevičienė


RUSLANAS Lukjanovas