į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
Europos Komisija siūlo didinti darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

 

Per pastaruosius 25 metus darbo rinka darėsi vis lankstesnė (daugiau kaip pusė per pastarąjį dešimtmetį sukurtų darbo vietų buvo nestandartinės), todėl atsirado poreikis atnaujinti Direktyvą 91/533/EEB (dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas)

 

Todėl Europos komisija parengė Direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje pasiūlymą, kurio tikslas - skatinti saugesnį ir nuspėjamesnį užimtumą, drauge užtikrinant darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti ir gerinant gyvenimo ir darbo sąlygas. Konsultacijų su socialiniais partneriais metu metu (2016 m.) profesinės sąjungos pritarė, o darbdavių organizacijos Direktyvos taikymo išplėtimu (detalią nuomonę rasite dokumente)

 

„Tikimasi, kad šis pasiūlymas duos pačios įvairiausios naudos. Visų darbuotojų, įskaitant tuos, kurių darbo santykiai yra trumpalaikiai ir atsitiktiniai, darbo sąlygos ir nauji minimalieji standartai bus aiškesni. Darbdavių lankstumas gali šiek tiek sumažėti, tačiau tikimasi, kad jie gaus naudos iš tvaresnės konkurencijos ir didesnio teisinio tikrumo , o darbo jėga bus labiau motyvuota ir našesnė, be to, darbo sutartys bus stabilesnės, o darbuotojų kaita – mažesnė. Plačioji visuomenė naudos gautų iš padidėjusios mokesčių ir socialinio draudimo įmokų bazės.“

 

Specializuoti LR Seimo komitetai apsvarstę šį pasiūlymą pateikė išvadą dėl Darbo kodekso galimų pokyčių, jeigu ši Direktyva bus patvirtinta.

SADM pozicija:

Nėra reglamentuota DK pagal pasiūlymo nuostatas:

- dirbantiems pagal paslaugų kvitus netaikomos DK nuostatos (taip pat dėl pranešimo apie darbo sąlygas);

 

- darbdavio sąvoka Darbo kodekse neatitinka Direktyvoje pateiktai sąvokai, jog darbdaviu gali būti keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių su darbuotoju šalis; Laikinojo darbo naudotojas pagal DK nelaikomas darbdaviu, nors turi tam tikras darbdavio pareigas.

 

- DK nėra pateikta sąvokos, kas yra darbo grafikas, apskaitinės valandos ir dienos.

 

- Direktyvos nuostatų leista netaikyti, kai darbuotojas išdirba mažiau nei 8 val. per 1 mėnesio apskaitos laikotarpį. Tuo tarpu nebeliko nuostatų, kad galima netaikyti, kai darbo santykiai trunka iki 1 mėn. Darbo kodekso 44 str. 5 d. numatyta, kad šis straipsnis (t.y. pranešimas apie darbo sąlygas) gali būti netaikomas darbuotojams, kurių darbo sutarties terminas yra trumpesnis negu vienas mėnuo. 


- Nėra DK nustatyta, kad turi būti parengti pranešimų šablonai;


- Siunčiant į užsienį DK nenustato, kad turi būti nurodyta šalis, į kurią siunčiama ir grąžinimo sąlygos, nuoroda į užsienio šalies svetainę;


- DK nenustato dėl informacijos teikimo, kai darbo grafikas kintamas;


- DK nenustato  darbuotojų išdirbusių 6 mėn. teisės prašyti pervesti į nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas, o darbdavys turi atsakyti per 1 mėn.

 

- DK nenumato, kad darbdavys turi teikti mokymo paslaugas nemokamai;

 

- DK nenumato, kai yra pažeistos informavimo teisės taikomos prezumpcijos, kad darbo santykiai yra neterminuoti, nėra bandomojo laikotarpio ir darbuotojas dirba visą darbo laiką.

 

Direktyvos

dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje

pasiūlymas